Follow Us

Copyright 2021 Robo Lab
All rights reserved.

EU FUNDING

Проект BG-RRP-3.004-1069-C01 „Технологична модернизация в предприятието”

 

На 10.04.2023 г. фирма „Робо Лаб” ООД стартира изпълнението на проект BG-RRP-3.004- 1069-C01 „Технологична модернизация в предприятието”, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, чрез Механизъм за възстановяване и устойчивост. Общият размер на допустимите разходи по проекта е 183 342.00 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 50% или 91 671.00 лв, от които 100% европейско финансиране. Продължителността му е 12 месеца.

Общата цел на нашия проект e разширяване и подобряване на дейността на “Робо Лаб” чрез технологична модернизация.
Специфичните цели на проекта са: Разширяване на производствения капацитет на предприятието чрез увеличаване на производителността ни за създаване и обработка на 3D проекти; Разширяване на сървърния си капацитет за рендване; Повишаване нивото на цифровизация в производствените си процеси; Постигане на по-висока ефективност в производствения ни процес; 5. Увеличаване на продажбите на продуктите ни;.

Проектът ще бъде изпълнен чрез реализирането на една дейност – Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет. Оборудването, което ще закупим е следното: Рендер сървър за 3D съдържание и визуализация; Работни станции за 3D съдържание и визуализация; Телефон с функция за 3D сканиране и контрол на мултимедийно съдържание. Резултатите, които ще постигнем са свързани със стремежа ни за постигане растеж и устойчивост чрез реализирането на много и разнообразни продукти, при високо качество. Инвестициите, които планираме да извършим, ще ни помогнат да преодолеем ограниченията и да продължим развитието си на нашите и чужди пазари. Обновяването на наличното оборудване, ще повиши производствения ни капацитет с 35% в процеса на създаване и обработка на продуктите и ще намали времето за рендване с 50%. Работният

процес ще може да се разпредели много по-равномерно с добавянето на четири нови и мощни работни станции, както и с телефони притежаващи функция за 3D сканиране. Новото оборудване заедно с останалото налично оборудване ще се свържат в една цялостна работна система, което ще повишим нивото си на цифровизация, качеството и бързината на работа. Ще подобрим ефективността си чрез непрекъснатост при създаване на аудио-визуални продукти, като се елиминират изчакванията и спиранията. Ще повишим и ресурсната си ефективност чрез намаляване на човекочасовете вложени в създаването на продуктите. Оптимизацията и цифровизацията на процесите ще допринесат за намаляване на производствените разходи и съответно постигане на оптимална себестойност на продуктите. Технологичните възможности на оборудването ще ни позволят да предлагаме продукти с постоянно високо качество. В резултат ще имаме възможност да разширим дейността си, да увеличим продажбите си на външния пазар и да генерираме по-голяма печалба, която да инвестираме в продължаващото развитие на фирмата.

Дата на публикацията: 13.04.2023

 

Тази публикация е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Робо лаб“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.

Проект BG16RFOP002-2.040-1025-C01 „Инвестиции в нови технологии за създаване на аудио-визуални продукти в „Робо Лаб“ ООД“

На 20.02.2020 г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.040-1025-C01 „Инвестиции в нови технологии за създаване на аудио-визуални продукти в „Робо Лаб“ ООД“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. В рамките на 12 месеца ще тече изпълнението на проекта. Общият размер на проекта е 396 900.00 лв., от които 236 155,50 лв. европейско и 41 674,50 лв. национално финансиране.

Общата цел на проекта е подобряване на капацитета на „Робо Лаб“ ООД за производство на аудио-визуални продукти чрез ново, модерно оборудване, което ще доведе до повишаване на нашата конкурентоспособност. Специфичните ни цели са свързани с увеличване на капацитета ни за създаване и обработка на 3D проекти; разширяване на сървърния капацитет; оптимизиране на производствения процес чрез използването на ново модерно оборудване; подобряване на качеството на произвежданите от нас продукти; подобряване на ефективността и увеличаване на възможността да произвеждаме повече продукти; засилване на експортния ни потенциал; стабилизиране на позициите ни на пазара чрез увеличаване на приходите от продажби.

Тези цели ще изпълним чрез закупуване на активи – сървър, работни станции и преносими станции, с които ще заменим остарялото оборудване.

Резултатите, които планираме да постигнем, са свързани с увеличаване на капацитета ни за обработка и съхранение на продукция със 100%, намаляване на времето за обработка на продуктите, подобряване на качеството и намаляване на разходите ни.

Изпълнението на проекта ще ни помогне да разширим дейността си, да увеличим износа и да постигнем оптимална себестойност. Цялостният резултат ще бъде повишаване на нашата конкурентоспособност и увеличаване на приходите ни.

Свали новината

Документация по процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка на оборудване за създаване на аудио-визуални продукти“

Проект BG16RFOP002-2.040-1025-C01

Свали документация
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google