Follow Us

Copyright 2021 Robo Lab
All rights reserved.

EU FUNDING

Проект BG16RFOP002-2.040-1025-C01 „Инвестиции в нови технологии за създаване на аудио-визуални продукти в „Робо Лаб“ ООД“

На 20.02.2020 г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.040-1025-C01 „Инвестиции в нови технологии за създаване на аудио-визуални продукти в „Робо Лаб“ ООД“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. В рамките на 12 месеца ще тече изпълнението на проекта. Общият размер на проекта е 396 900.00 лв., от които 236 155,50 лв. европейско и 41 674,50 лв. национално финансиране.

Общата цел на проекта е подобряване на капацитета на „Робо Лаб“ ООД за производство на аудио-визуални продукти чрез ново, модерно оборудване, което ще доведе до повишаване на нашата конкурентоспособност. Специфичните ни цели са свързани с увеличване на капацитета ни за създаване и обработка на 3D проекти; разширяване на сървърния капацитет; оптимизиране на производствения процес чрез използването на ново модерно оборудване; подобряване на качеството на произвежданите от нас продукти; подобряване на ефективността и увеличаване на възможността да произвеждаме повече продукти; засилване на експортния ни потенциал; стабилизиране на позициите ни на пазара чрез увеличаване на приходите от продажби.

Тези цели ще изпълним чрез закупуване на активи – сървър, работни станции и преносими станции, с които ще заменим остарялото оборудване.

Резултатите, които планираме да постигнем, са свързани с увеличаване на капацитета ни за обработка и съхранение на продукция със 100%, намаляване на времето за обработка на продуктите, подобряване на качеството и намаляване на разходите ни.

Изпълнението на проекта ще ни помогне да разширим дейността си, да увеличим износа и да постигнем оптимална себестойност. Цялостният резултат ще бъде повишаване на нашата конкурентоспособност и увеличаване на приходите ни.

Свали новината

Документация по процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка на оборудване за създаване на аудио-визуални продукти“

Проект BG16RFOP002-2.040-1025-C01

Свали документация
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google